Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Nhóm Văn Bản Mân Hành Của Lý Văn Phức (1785-1849)

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandanglv123, Apr 21, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Nhóm Văn Bản Mân Hành Của Lý Văn Phức (1785-1849)
  Luận án đã tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước về tác gia Lý Văn Phức và hệ thống tác phẩm của ông. Hệ thống tư liệu sử dụng cho công việc tổng thuật là cập nhật mới nhất cho đến thời điểm hiện tại. - Luận án nghiên cứu đặc điểm của nhóm văn bản Mân hành bao gồm 7 dị bản, bằng các thao tác văn bản học để xác định văn bản tốt nhất làm đối tượng nghiên cứu, biên dịch và công bố. - Luận án khai thác giá trị tư liệu lịch sử của tác phẩm Mân hành, từ đó đi đến những nhận định về bối cảnh xã hội Trung Hoa những năm 30 của thế kỷ XIX cũng như về hệ tương quan chính trị, ngoại giao Thanh - Việt ở thời điểm này. - Luận án tìm hiểu giá trị văn chương của tác phẩm Mân hành, trên phương diện nội dung và nghệ thuật, với tư cách là một hợp tuyển thi văn.
  • Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học
  • Chuyên ngành Hán nôm
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Khắc Mạnh
  • Tác giả: Phan Thị Thu Hiền
  • Số trang: 291
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65471
  https://drive.google.com/uc?id=1gNJadfYGIY0wky6IBFmWWLMtXaaD9-73
   

Share This Page