Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Nồng Độ Apolipoprotein Huyết Tương Ở Bệnh Nhân Nhồi Máu Não Do Xơ Vữa Động Mạch

Discussion in 'Chuyên Ngành Thần Kinh' started by quanh.bv, Mar 11, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-11_16-31-39.png
  Kết quả đã cho thấy sự thay đổi của các chỉ số apolipoprotein (nồng độ apolipoprotein A-I huyết tương, apolipoproteinB huyết tương, tỷ số apoB/apoA-I) giữa các bệnh nhân nhồi máu não do xơ vữa động mạch với nhóm chứng, giữa bệnh nhân có xơ vữa hẹp, tắc động mạch trong sọ với bệnh nhân có xơ vữa hẹp, tắc động mạch ngoài sọ: nồng độ apoB, tỷ số apoB/apoA-I huyết tương cao nhất ở nhóm nhồi máu não do xơ vữa mạch máu lớn, tiếp sau đó đến nhóm nhồi máu não do tắc mạch nhỏ và thấp nhất là ở nhóm chứng. Nồng độ apoA-I huyết tương cao nhất ở nhóm chứng, tiếp sau đó đến nhóm nhồi máu não do tắc mạch nhỏ và thấp nhất là ở nhóm nhồi máu não do xơ vữa mạch máu lớn.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Thần kinh
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tuyến, PGS. TS Nguyễn Hoàng Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Cẩm Thạch
  • Số trang: 188
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=40073
  https://drive.google.com/file/d/1INMlqhnmfEY0VGAXaMwDXJOkqEXPsHSI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page