Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phân Vùng Chất Lượng Nước Vùng Biển Ven Bờ Hải Phòng Bằng Chỉ Số Chất Lượng Nước

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-4_22-44-48.png
  1. Đóng góp về mặt khoa học:
  Luận án đã góp phần làm sáng tỏ phương pháp luận về WQI để đánh giá và phân vùng chất lượng nước biển ven bờ.
  Luận án đã đóng góp và làm sáng tỏ phương pháp luận về xây dựng và ứng dụng WQI để đánh giá và phân vùng chất lượng nước vùng biển ven bờ Hải Phòng.
  2. Đóng góp về mặt thực tiễn:
  Luận án làm cơ sở và cung cấp thông tin cho công tác phân vùng khai thác, sử dụng không gian vùng biển ven bờ Hải Phòng.
  Luận án là công cụ hữu ích nhằm đánh giá chất lượng nước vùng biển ven bờ một cách tổng thể dựa trên giá trị của tập hợp các thông số môi trường.
  • Luận án tiến sĩ Môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Xuân Sinh; GS.TS. Đặng Thị Kim Chi
  • Tác giả: Lê Văn Nam
  • Số trang: 240
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=38314
  https://nitro.download/view/5B87A45009F392E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page