Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Phát Thải Khí Nhà Kính Do Hoạt Động Canh Tác Lúa Nước Trên Đất Cát Ven Biển Xã Nghi Thạch

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by seongochuong29592, Mar 29, 2021.

 1. [​IMG]
  Nghiên Cứu Phát Thải Khí Nhà Kính Do Hoạt Động Canh Tác Lúa Nước Trên Đất Cát Ven Biển Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An Và Đề Xuất Một Số Biện Pháp Giảm Nhẹ Biến Đổi Khí Hậu Trong Sản Xuất Lúa
  Biến đổi khí hậu (BĐKH) trong thời gian qua đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nƣớc ta. Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện và gia tăng BĐKH là khí nhà kính (KNK) với các quá trình tăng nhiệt độ của toàn cầu. Có nhiều ngành sản xuất tham gia vào phát thải KNK. Khí nhà kính chủ yếu phát sinh từ ngành công nghiệp và năng lƣợng, tiếp đến là phát sinh từ sản xuất nông nghiệp. Tại Việt Nam, kiểm kê KNK năm 2000 cho thấy, nông nghiệp đóng góp 43,1% tổng phát thải KNK. Các hoạt động trong nông nghiệp nhƣ canh tác lúa, lên men dạ cỏ gia súc nhai lại, sử dụng đất nông nghiệp, quản lý chất thải chăn nuôi, xử lý phụ phẩm nông nghiệp là những nguồn phát thải KNK chủ yếu.
  • Luận văn thạc sĩ Môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Mai Văn Trịnh
  • Tác giả: La Cao Cường
  • Số trang: 60
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học - Đại Học Thái Nguyên 2020
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...en-doi-khi-hau-trong-san-xuat-lua-197910.html
  https://drive.google.com/uc?id=1nshL5GUB3owOXcyD-iVPwpoqK9HQmM0Z
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 29, 2021

Share This Page