Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển BRT (Bus Rapid Transit) Tại Thành Phố Đà Nẵng

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Nov 3, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-3_23-56-25.png
  - Luận án đã hệ thống hóa và làm phong phú hơn cơ sở lý luận về BRT qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về VTHKCC trong đô thị.
  - Tổng kết các bài học kinh nghiệm phát triển BRT trên thế giới, trong đó làm rõ các giải pháp đã được thực hiện, kết quả thành công hoặc thất bại và phân tích làm rõ nguyên nhân. Đây là cơ sở rất quý báu cho việc xem xét phát triển BRT tại thành phố Đà Nẵng cũng như phát triển BRT tại các đô thị ở Việt Nam.
  - Nghiên cứu trả lời các câu hỏi hiện đang chưa có câu trả lời tại Việt Nam: Với các đô thị như Đà Nẵng có cần triển khai BRT? Nếu cần thiết thì sẽ cần làm ở đâu? khi nào. Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn của BRT với Đà Nẵng phù hợp với điều kiện đặc thù về giao thông hỗn hợp giao thông có nhiều xe máy tại Việt Nam. Đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng để tác động tới sự thành công của BRT để làm căn cứ cho việc đề xuất các giải pháp phát triển thành công BRT tại thành phố Đà Nẵng.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: GS-TS Từ Sỹ Sùa, TS Trần Hữu Minh
  • Tác giả: Nguyễn Việt Phương
  • Số trang: 226
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông Vận tải 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=38432
  https://drive.google.com/uc?id=1guVwUeSz-VB1pVykimmoxaUqlM_XFap7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page