Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Giải Pháp Xác Thực An Toàn Và Quản Lý Khoá Cho Cơ Sở Dữ Liệu Thuê Ngoài

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by quanh.bv, Nov 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-5_23-7-4.png
  1. Đề xuất thuật toán giảm thời gian truy vấn trên dữ liệu mã dựa trên xử lý song song. Phương pháp đề xuất sẽ giảm thời gian trong các tiến trình giải mã và tính toán dữ liệu từ đó giảm thời gian thực hiện truy vấn;
  2. Đề xuất hai thuật toán xác thực lô dựa trên hai bài toán khó.
  Thuật toán đề xuất giúp xác thực nhiều chữ ký cùng một lúc trong một phương trình xác thực. Đề xuất mô hình, thuật toán xác thực dữ liệu khi truy vấn trên cơ sở dữ liệu mã thuê ngoài dựa trên xác thực lô;
  3. Đề xuất cây KMT (Key management tree) để quản lý khoá mã của cơ sở dữ liệu. Đề xuất phương pháp mã hoá hệ thống tệp tin (KVEFS), sử dụng để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm, bảo vệ dữ liệu trong suốt đối với người dùng bằng lưu trữ khóa-giá trị. Đề xuất mô hình quản lý truy cập giúp chủ sở hữu dữ liệu kiểm soát quyền người dùng khi truy vấn dữ liệu. Đề xuất thuật toán đổi khoá mã của cơ sở dữ liệu thuê ngoài ở mức cột dựa trên MapReduce
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh
  • Tác giả: Hồ Kim Giàu
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=38217
  https://drive.google.com/uc?id=1WFtAbWb0TaC-hFPKcbIJQix9WAkNZajy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page