Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Hệ Suy Diện Mờ Phức Không-Thời Gian Và Ứng Dụng Trong Dự Báo Ngắn Hạn Chuỗi

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin' started by quanh.bv, Apr 23, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-4-23_3-11-25.png
  Nghiên Cứu Phát Triển Hệ Suy Diện Mờ Phức Không-Thời Gian Và Ứng Dụng Trong Dự Báo Ngắn Hạn Chuỗi Ảnh Vệ Tinh
  Luận án tập trung nghiên cứu xây dựng Hệ suy diễn mờ phức không-thời gian ứng dụng trong dự báo ngắn hạn chuỗi ảnh vệ tinh. Nghiên cứu về bài toán dư báo ảnh vệ tinh có ý nghĩa thực tiễn lớn và có thể thấy trong nhiều ứng dụng thời tiết, biến đổi khí hậu, biến đổi sử dụng đất, đô thị, v.v. Luận án tiếp cận xử lý bài toán này với Hệ suy diễn mờ phức không-thời gian, trong đó các yếu tố quy luật biến đổi cả miền thời gian và miền không gian được biểu diễn dưới dạng tập mờ phức thông qua các luật mờ. Việc sử dụng các phương pháp dựa trên hệ luật này vừa có ý nghĩa trong giải thích kết quả và có hiệu năng tốt khi dữ liệu lịch sử ít và yêu cầu dự báo ngắn hạn.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Hướng dẫn: PGS.TS. Lê Hoàng Sơn, PGS. TS. Nguyễn Long Giang
  • Tác giả: Lê Trường Giang
  • Số trang: 164
  • Kiểu File: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2023
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=41798
  https://drive.google.com/file/d/1vaGn4GoTtUD7vlIpCV8IU1sRTbotoERa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page