Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Bất Động Sản Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Công Nghiệp' started by quanh.bv, Aug 21, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Bất Động Sản Ở Việt Nam
  Bất động sản (BĐS) là một nguồn tài sản lớn của mọi quốc gia, mọi nền kinh tế, của mọi gia đình và cá nhân. Nó có vai trò vô cùng quan trọng, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cơ bản tối thiểu của đời sống xã hội, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất tồn tại và phát triển. Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá thì BĐS cũng được mua bán và trở thành hàng hoá, từng bước phát triển từ thấp đến cao, qui mô mở rộng dần từ cá biệt thành phổ biến, từ đó thị trường BĐS được hình thành và phát triển.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Lê Đình Thắng, PGS.TS. Trần Thọ Đạt
  • Tác giả: Trần Quốc Hùng
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2007
  Link Download
  https://www.neu.edu.vn/data/CacPhongBan/VienSDH/LA_TranQuocHung.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 20, 2017

Share This Page