Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Một Số Kỹ Thuật Hỗ Trợ Phát Hiện Đạo Văn Và Ứng Dụng Cho Văn Bản Tiếng Việt

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by quanh.bv, Jun 3, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-3_3-2-31.png
  Sự phát triển của Internet, công nghệ lưu trữ dữ liệu và các công cụ tìm kiếm trực tuyến là cơ sở để đạo văn tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, sự đa dạng và phức tạp của các trường hợp sao chép ý tưởng vẫn đang là thách thức đối với các nhà khoa học trên thế giới. Với tiếng Việt, các nghiên cứu phát hiện sao chép còn ít và chưa có phương pháp đánh giá một cách chính xác và khách quan. Với những kết quả đã được công bố cho đến thời điểm hiện tại, tuy rất phong phú, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu giải quyết.Trước những vấn đề còn tồn tại của bài toán phát hiện sao chép, luận án đặt ra mục tiêu: Nghiên cứu, đề xuất một số kỹ thuật hỗ trợ phát hiện sao chép gồm tìm tập tài liệu ứng cử, phát hiện đoạn sao chép giữa hai tài liệu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu cho văn bản tiếng Việt.
  Đối tượng nghiên cứu là văn bản tiếng Việt và tiếng Anh.Phạm vi nghiên cứu trọng tâm của luận án là bài toán phát hiện sao chép toàn cục ở đó các tài liệu nguồn và tài liệu nghi ngờ sao chép là các tệp văn bản đơn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh sẵn có. Đánh giá các kỹ thuật đề xuất dựa trên kho ngữ liệu thử nghiệm tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thanh Hương, TS. Nguyễn Chí Thành
  • Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
  • Số trang: 173
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học và Công nghệ quân sự 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=39728
  https://drive.google.com/file/d/1e3Lx9v15WU_vEOjpuvaUe6I-Zt-pbpUT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page