Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Một Số Lược Đồ Chữ Ký Số Mù, Chữ Ký Số Tập Thể Mù Dựa Trên Các Chuẩn Chữ Ký Số

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Máy Tính' started by quanh.bv, Mar 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề xuất giao thức ký số mù mới dựa trên độ khó của bài toán logarit rời rạc modulo một hợp số nguyên n = p*q. Giao thức mới sử dụng hai vấn đề khó làm tăng độ an toàn do giảm xác xuất phá vỡ tiềm năng vì các giải pháp tiềm năng phải giải quyết đồng thời hai vấn đề khó về tính toán như: (1) phân tích hợp số n chứa hai số nguyên tố chưa được biết p, q, và (2) Tìm logarit rời rạc modulo các số nguyên tố p, q. Giao thức được thiết kế là trên cơ sở sử dụng các nhóm hữu hạn không vòng hai chiều. Khi chọn các tham số có 80-bit an toàn thì chữ ký có kích thước 240 bits.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Hiếu Minh, TS. Ngô Đức Thiện
  • Tác giả: Nguyễn Tấn Đức
  • Số trang: 169
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=36570
  https://drive.google.com/uc?id=1eyqO4ub9uC8nuYxFyhZo4w3vKLSGDSkj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page