Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Phát Triển Và Ứng Dụng Kiến Trúc Hướng Mô Hình Trong Công Nghệ Phần Mềm

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Phát Triển Và Ứng Dụng Kiến Trúc Hướng Mô Hình Trong Công Nghệ Phần Mềm
  Trình bày các nguyên tắc mô hình hóa trực quan và các đặc trưng trong công nghệ hướng đối tượng. Trình bày tổng quan về kiến trúc hướng mô hình (MDA), các mô hình trong MDA, sự chuyển đổi mô hình trong MDA. Nghiên cứu phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng phần mềm ứng dụng theo kiến trúc hướng mô hình bao gồm: Phân tích kiến trúc hệ thống; xác định nội dung của mô hình độc lập với thao tác tính toán (CIM); chuyển đổi mô hình CIM sang mô hình độc lập với nền công nghệ (PIM); chuyển đổi mô hình PIM sang mô hình theo nền công nghệ cụ thể (PSM); thiết kế mô hình dữ liệu. Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng theo kiến trúc hướng mô hình vào việc phát triển hệ thống quản lý tín dụng trong ngân hàng. So sánh, đánh giá sự giống nhau và các đặc tính của MDA với các phương pháp khác như OO-Method, SOA. Đưa ra kiến nghị của việc phát triển phần mềm theo MDA như tính linh hoạt, khả năng xuyên chức năng và khả năng tái sử dụng.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Văn Hiền
  • Tác giả: Lâm Thị Thúy Hoa
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002807
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2017

Share This Page