Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Phối Hợp Các Phương Pháp Nén Thông Tin Mã Hóa Thông Tin Giấu Thông Tin

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Phối Hợp Các Phương Pháp Nén Thông Tin Mã Hóa Thông Tin Giấu Thông Tin Để Xây Dựng Ứng Dụng Giấu Tin Trong Môi Trường Đa Phương Tiện
  Trình bày các khái niệm, tính chất, đặc điểm, ứng dụng và một số vấn đề có liên quan của các kỹ thuật nén thông tin, mã hoá thông tin và giấu tin mật. Tìm hiểu cấu trúc, đặc điểm và tính chất của các định dạng trong môi trường đa phương tiện; các kỹ thuật nén được áp dụng đối với các định dạng phổ biến như: âm thanh số, ảnh số, video số cũng như phương pháp giấu tin trong các định dạng này. Phối hợp các phương pháp nén, mã hoá và giấu tin mật để xây dựng ứng dụng cho liên lạc bí mật. Ứng dụng được xây dựng dựa trên kỹ thuật nén không mất mát thông tin, hệ mã hoá công khai RSA và giải thuật F5 để giấu thông tin trong ảnh JPEG; góp phần làm giảm thiểu nguy cơ mất an ninh an toàn thông tin.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Văn Hương
  • Tác giả: Lê Mạnh Thắng
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002814
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2017

Share This Page