Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Trình Cực Hạn Áp Dụng Cho Các Dự Án Thuê Ngoài

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Phương Pháp Lập Trình Cực Hạn Áp Dụng Cho Các Dự Án Thuê Ngoài
  Trong những năm gần đây, khi công nghệ thông tin càng ngày càng phát triển, phần mềm thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Mỗi bộ phận trong mỗi doanh nghiệp đều phụ thuộc vào phần mềm để hỗ trợ việc phát triển, sản xuất, quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của họ. Với tốc độ phát triển đến chóng mặt của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên cả các hệ thống phần cứng và phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của công việc cũng nhƣ cuộc sống đòi hỏi phải có những phƣơng pháp phát triển tốt hơn nhằm đảm bảo cho sự thành công của các dự án công nghệ thông tin. Theo thống kê của Standish Group, Mỹ (2000) [6]: Trên 350 công ty với hơn 8000 dự án phần mềm có: 31% dự án phần mềm bị huỷ bỏ trƣớc khi đƣợc hoàn thành. Với các công ty lớn, chỉ có khoảng 9% tổng số các dự án hoàn thành đúng tiến độ và trong ngân sách dự án (với các công ty nhỏ, tỷ lệ này vào khoảng 16%).
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn
  • Tác giả: Nguyễn Oen
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002841
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page