Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phương Pháp Tìm Kiếm Bẫy Phi Cấu Tạo Trên Cơ Sở Phân Tích Tài Liệu Địa Chất-Địa Vật Lý

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Dầu Khí' started by quanh.bv, Oct 21, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-21_21-1-51.png
  Nghiên Cứu Phương Pháp Tìm Kiếm Bẫy Phi Cấu Tạo Trên Cơ Sở Phân Tích Tài Liệu Địa Chất-Địa Vật Lý; Ứng Dụng Thực Tế Tại Khu Vực Lô 09-1, Bồn Trũng Cửu Long
  Những kết quả cập nhật và nghiên cứu mới từ các giếng khoan và tài liệu địa chấn 3D gần đây được tiến hành chi tiết và định lượng đã góp phần làm sáng tỏ sự khác biệt về đặc điểm trầm tích của môi trường sông – hồ, được giới hạn từ mặt ranh giới SH3 đến SH11 của lô 09-1 về các khía cạnh tướng thạch học, môi trường lắng đọng, hình thái kích thước và phân bố không gian cũng như quy luận biến đổi tướng trầm tích theo không và thời gian so với trầm tích trong môi trường biển;
  Đã xây dựng được khung địa tầng phân tập phù hợp cho việc phân chia địa tầng của các thành tạo trầm tích môi trường sông – hồ, với những cách tiếp cận khác so với hệ thống phân chia địa tầng phân tập truyền thống áp dụng cho môi trường biển; Cụ thể là một tập địa tầng đối với các thành tạo trầm tích hình thành trong môi trường sông – hồ gồm hai miền hệ thống: (i). Miền hệ thống phủ chồng cao (HAST) và (ii). miền hệ thống phủ chồng thấp (LAST) dựa trên tỷ lệ tương đối giữa các tập trầm tích hạt thô tướng lòng sông, quạt ven hồ và các tập trầm tích hạt mịn tướng đồng bằng ngập lụt và đầm hồ);
  • Luận án tiến sĩ Kỹ thuật,
  • Chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Tùng và PGS.TS. Hoàng Văn Quý
  • Tác giả: Nguyễn Lâm Anh
  • Số trang: 137
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Dầu khí Việt Nam 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=41668
  https://drive.google.com/file/d/1kWaZ5OoyaqHerPBxNB2NmQ3aL-OCGux0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page