Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Phương Pháp Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp In

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Mar 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trình bày nghiên cứu định hướng xử lý nước thải in bằng phương pháp keo tụ, phương pháp Fenton và phương pháp điện hóa trên cơ sở khảo sát thực nghiệm các yếu tố chính ảnh hưởng đến các quá trình trên trong xử lý nước thải in offset. Xác định chất keo tụ thích hợp cho xử lý nước thải in offset bằng quá trình keo tụ và xác định phương pháp oxy hóa thích hợp dụng để xử lý nước thải in offset. Áp dụng quy hoạch hóa thực nghiệm để xác định các thông số tối ưu của quá trình xử lý nước thải in offset. Đề xuất quy trình công nghệ hợp lý cho quá trình xử lý nước thải in offset.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Lân, GS.TS.La Văn Bình,
  • Tác giả: Bùi Thị Tuyết Loan
  • Số trang: 149
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5182
  https://drive.google.com/uc?id=1y-y3Mmu-GpFXMWVSbtKcyAmdFdmChYmG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page