Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Quá Trình Truyền Nhiệt Trong Dàn Bay Hơi Và Dàn Ngưng Tụ Vi Ống Của Bơm Nhiệt

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Nhiệt' started by quanh.bv, Nov 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Đã phân tích và lựa chọn được chế độ lưu động với lớp biên lỏng “hình xuyến” làm cơ sở cho việc xây dựng lý thuyết tính toán cũng như mô phỏng cho quá trình sôi và ngưng tụ bên trong vi ống.
  2. Đã xây dựng được mô hình toán và phương pháp giải mô hình toán cho chế độ lưu động hình xuyến đã lựa chọn. Mô hình có kể đến các yếu tố đặc trưng của dòng môi chất lạnh sôi và ngưng tụ trong vi ống như lớp biên lỏng hình xuyến là vách trụ, có hiện tượng trượt và có ứng suất trượt giữa lõi hơi với lớp biên lỏng hình xuyến. Thông qua việc giải mô hình toán, có thể xác định được hệ số trao đổi nhiệt đối lưu giữa vách ống với dòng môi chất sôi và ngưng tụ bên trong ống.
  • Luận án tiến sĩ Kỹ thuật
  • Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Nguyên An, PGS. TS. Hà Mạnh Thư
  • Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=35802
  https://drive.google.com/uc?id=1DrhlMihfoHYD6eOCPcqMaNPmtgyD0VqB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page