Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Quá Trình Truyền Nhiệt Trong Lò Quay Xi Măng Có Xét Đến Ảnh Hưởng Của Quá Trình Cháy

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Nhiệt' started by quanh.bv, Jun 14, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Quá Trình Truyền Nhiệt Trong Lò Quay Xi Măng Có Xét Đến Ảnh Hưởng Của Quá Trình Cháy Và Bức Xạ Nhiệt Của Ngọn Lửa
  Đã xây dựng và giải thành công mô hình toán học mô tả các quá trình trao đổi nhiệt có xét đến ảnh hưởng của quá trình cháy và bức xạ nhiệt của ngọn lửa trong lò quay xi măng trên cơ sở mô hình tương tự nhiệt - điện kết hợp với các phương trình cân bằng năng lượng. Độ tin cậy của mô hình này đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm và bằng mô phỏng số CFD. Có thể dùng mô hình toán học của đề tài để tính toán thiết kế một lò mới hoặc tính kiểm tra nhanh các thông số của một lò đang vận hành khi không có điều kiện đo đạc.
  • Luận án tiến sĩ Kỹ thuật Nhiệt,
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Gia Mỹ, GS. TSKH. Đặng Quốc Phú
  • Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát
  • 184 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=26454
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 24, 2020

Share This Page