Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Quản Lý Nhà Nước Về Vận Tải Đa Phương Thức Trong Hoạt Động Logistics Tại Việt Nam

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, May 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-10_14-36-51.png
  - Làm rõ và phong phú hơn cơ sở lý luận về khái niệm, nội dung, các hình thức, phương pháp, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về VTĐPT trong hoạt động logistics. Những vấn đề luận án đề cập, giải quyết góp phần thiết thực vào việc luận giải và đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về VTĐPT trong hoạt động logistics.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vận tải đa phương thức trong hoạt động logistics ở Việt Nam.
  - Đề xuất những định hướng và giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức trong hoạt động logistics ở Việt Nam.
  Luận án sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề liên quan đến quản lý vận tải đa phương thức trong hoạt động logistics.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Lan Hương, TS Lê Thu Huyền
  • Tác giả: Phan Thị Thu Hiền
  • Số trang: 180
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông vận tải 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=40864
  https://drive.google.com/file/d/10kO8N27N0FrFrPxOOk_9XaLsj-zv0UFb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page