Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Quản Lý Tài Nguyên Nước Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Dựa Vào Cộng Đồng Tại Cà Mau

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by quanh.bv, May 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Quản Lý Tài Nguyên Nước Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Dựa Vào Cộng Đồng Tại Cà Mau Và Hậu Giang
  Trong bối cảnh BĐKH, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và 2 tỉnh Cà Mau, Hậu Giang nói riêng phải đối mặt tới tình trạng không ổn định về tài nguyên nước (TNN); đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh, thay đổi phương thức quản trị TNN để thích ứng, trong đó, dựa vào cộng đồng để thích ứng tại chỗ và đẩy mạnh xã hội hóa sẽ góp phần đạt được mục tiêu quản lý tài nguyên nước (QLTNN), cũng như tối ưu được các nguồn lực.
  Thực tiễn có nhiều mô hình QLTNN dựa vào cộng đồng đang được áp dụng tại ĐBSCL nhưng tính bền vững không cao hoặc cần nhiều nguồn hỗ trợ tài chính của Nhà nước. Để bảo đảm tính bền vững của mô hình, đồng thời giúp giảm thất thoát, lãng phí và tối ưu hoá các nguồn lực, các mô hình cần phải được quản trị theo mô hình doanh nghiệp
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương; TS. Nguyễn Nam Thắng
  • Tác giả: Phạm Ngọc Anh
  • Số trang: 197
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=37298
  https://drive.google.com/uc?id=1j1bTGpjfSWEdkYkpdNwYZSNHZaDdmPEX
   

Share This Page