Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Quy Hoạch Loài Cây Bóng Mát Phù Hợp Với Điều Chỉnh Quy Hoạch Chung Thành Phố Tuyên Quang

Discussion in 'Chuyên Ngành Mỹ Thuật Ứng Dụng' started by quanh.bv, Jun 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Quy Hoạch Loài Cây Bóng Mát Phù Hợp Với Điều Chỉnh Quy Hoạch Chung Thành Phố Tuyên Quang Đến Năm 2020, Định Hướng Đến Năm 2030
  Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tuyên Quang, có mật độ dân số cao nhất tỉnh, có trình độ dân trí cao và tương đối đồng đều; là 1 trong 4 tiểu vùng quan trọng của Vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn. Đầu tư xây dựng đô thị thành phố Tuyên Quang theo hướng đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thiện các tiêu chí đô thị cao hơn cho những năm tiếp theo, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường một cách bền vững, phù hợp với đặc thù của đô thị miền núi để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đó là nhiệm vụ, là động lực phát triển và là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
  • Luận văn thạc sĩ mỹ thuật
  • Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Văn Hà
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2020
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/14256
  https://drive.google.com/uc?id=1IbleWtIglgC1tc2aTmAL3BQBtW3Pa-Tj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page