Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Rút Gọn Tập Thuộc Tính Trong Hệ Quyết Định Giá Trị Tập

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by quanh.bv, Jul 11, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Rút Gọn Tập Thuộc Tính Trong Hệ Quyết Định Giá Trị Tập
  Định hướng theo kỹ thuật bảng ngẫu nhiên [56], luận án đề xuất hai cấu trúc dữ liệu mới là bảng ngẫu nhiên tổng quát hóa và các dàn giá trị thuộc tính trong hệ thông tin giá trị tập. Các cấu trúc dữ liệu mới này cho phép phát triển kỹ thuật bảng ngẫu nhiên để đề xuất thuật toán tương ứng tìm tập rút gọn trên hệ quyết định giá trị tập. Kết quả là, luận án đề xuất một thuật toán rút gọn thuộc tính trong hệ quyết định giá trị tập mới là Thuật toán GMDSVDT (Generalized Maximal Discernibility heuristic for Set valued Decision Tables, Thuật toán 3.1).
  • Luận án tiến sĩ toán học,
  • Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Bá Tường, PGS. TS. Hà Quang Thụy
  • Tác giả: Phùng Thị Thu Hiền
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=15277

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 24, 2017

Share This Page