Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Sản Xuất Chế Phẩm Sinh Học Chống Một Số Nấm Gây Bệnh Cây Trồng

Discussion in 'Chuyên Ngành Vi Sinh Vật Học' started by nhandanglv123, May 13, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sản Xuất Chế Phẩm Sinh Học Chống Một Số Nấm Gây Bệnh Cây Trồng
  Trong những năm gần đây, bệnh hại cây trồng đã gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và bảo quản nông sản sau thu hoạch, trong đó phải kể đến các bệnh do vi nấm Fusarỉum oxysporum, Phytophthora capsicỉ, Sclerotỉum sp., Neoscytalỉdium dimidiatum, Penicillium digitatum Aspergillus niger, Aspergilỉus flavus gây ra. Các tác nhân nấm bệnh có thể gây tổn thất nghiêm trọng đến sản lượng thu hoạch của các cây trồng có giá trị kinh tế như ớt, tiêu, cà chua...Hiện nay biện pháp phổ biến nhất để diệt các loại nấm bệnh là sử dụng thuốc hóa học, biện pháp này có ưu điểm phổ tác dụng rộng, hiệu quả và nhanh. Tuy nhiên, hiện nay, thuốc hóa học đang ngày càng bộc lộ những nhược điểm như có hiệu quà thấp đối với các loại nấm bệnh trong đất, sự lạm dụng thuốc hóa học dẫn đến tình trạng nấm bệnh kháng thuốc, và đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vi sinh vật học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Tuấn TS. Phạm Đức Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69606
  https://drive.google.com/uc?id=17OC-DPEUY50gAY4_MNMq0qi5GrSdiDf8
   

Share This Page