Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu So Sánh Phương Thức Sản Xuất Chương Trình Thời Sự Truyền Hình Tổng Hợp

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu So Sánh Phương Thức Sản Xuất Chương Trình Thời Sự Truyền Hình Tổng Hợp Của Các Đài Phát Thanh - Truyền Hình Khu Vực Bắc Sông Hậu
  Thông qua khảo sát, nghiên cứu, so sánh phương thức sản xuất chương trình thời sự tổng hợp của các Đài truyền hình khu vực Bắc Sông Hậu hiện nay, luận văn nhằm đưa ra các đánh giá dựa trên cơ sở lý luận và xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại, giúp các Đài truyền hình địa phương trong khu vực có căn cứ lựa chọn phương thức sản xuất chương trình phù hợp, đồng thời đề xuất một số giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong mô hình sản xuất cũng như đề xuất phương thức sản xuất mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
  • Tác giả: Nguyễn Lê Mai Huỳnh
  • Số trang: 177
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101478
  https://drive.google.com/uc?id=1ruEAI_FgB1VLSZp9IRPb3J5IlsXLbbt8
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page