Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Sự Biến Đổi Một Số Chỉ Số Sinh Học Và Tác Dụng Của Điều Trị Tái Tăng Áp Trong Bệnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Y Sinh' started by quanh.bv, Dec 7, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sự Biến Đổi Một Số Chỉ Số Sinh Học Và Tác Dụng Của Điều Trị Tái Tăng Áp Trong Bệnh Giảm Áp Cấp Tính Thực Nghiệm
  Bệnh giảm áp là một bệnh nghề nghiệp của lao động lặn, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế. Số bệnh nhân bị bệnh giảm áp vẫn còn là một con số không nhỏ trong nhóm bệnh nghề nghiệp. Ở Đan Mạch, Svendsen J.C. và cs. thấy giai đoạn 1999- 2013 có 205 bệnh nhân giảm áp, trung bình là 14 bệnh nhân/năm. Tại Việt Nam, Nguyễn Văn Non và cs. báo cáo tỷ lệ bệnh giảm áp tại Vịnh Bắc Bộ là 22% trong tổng số ngư dân lặn [4].
  Bóng khí là yếu tố cơ bản gây ra các rối loạn bệnh lý trong bệnh giảm áp cấp tính. Mặc dù vậy, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của các rối loạn sinh học khác bên cạnh yếu tố bóng khí. Các rối loạn sinh học bao gồm: rối loạn các chỉ số tế bào máu ngoại vi, hóa sinh và đông máu. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu còn theo nhiều chiều hướng khác nhau và chưa đánh giá
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Khoa học y sinh
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh, PGS.TS. Đặng Quốc Bảo
  • Tác giả: Cao Hồng Phúc
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Học viện Quân Y 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=32410
  https://drive.google.com/file/d/1S7ZiAGo8GjzstJsLFJsK-_ikDFQDYJ42
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 15, 2019

Share This Page