Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Sự Biến Đổi Một Số Chỉ Tiêu Miễn Dịch Và Nồng Độ Dioxin Ở Nạn Nhân Chất Da Cam-Dioxin

Discussion in 'Chuyên Ngành Y Học Dự Phòng' started by quanh.bv, Dec 31, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sự Biến Đổi Một Số Chỉ Tiêu Miễn Dịch Và Nồng Độ Dioxin Ở Nạn Nhân Chất Da Cam-Dioxin Sau Điều Trị Bằng Phương Pháp Giải Độc Không Đặc Hiệu
  Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án):
  1. Việc chọn nhóm đối tượng nghiên cứu: lần đầu tiên ở Việt Nam, nồng độ dioxin, đương lượng độc trước, trong và sau khi thải độc được phân tích tại trung tâm Eurofins - CHLB Đức. Đây là bằng chứng xác đáng về việc thâm nhiễm dioxin do phơi nhiễm với chất da cam/dioxin của người dân ở các “vùng nóng” quanh sân bay Đà Nẵng.
  2. Nội dung nghiên cứu mới: quan trọng nhất là sự biến đổi miễn dịch gắn với sự thay đổi nồng độ dioxin trước, trong và sau khi thải độc bằng phương pháp Hubbard. Đặc biệt là sự nghiên cứu đánh giá biến động các chỉ tiêu miễn dịch, nồng độ dioxin trong máu, trong phân ở nhóm thuần tập.
  3. Nghiên cứu bước đầu cho thấy tác dụng thải độc của phương pháp Hubbard đối với dioxin, từ đó gợi mở hướng điều trị thải độc tố cho những người phơi nhiễm có dioxin trong cơ thể, góp phần giải quyết một vấn đề vẫn còn nan giải hơn 40 năm sau chiến tranh./.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Y học dự phòng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Kế Sơn, PGS.TS. Nguyễn Đặng Dũng
  • Tác giả: Lương Minh Tuấn
  • Số trang: 153
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân Y 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=32447
  https://drive.google.com/file/d/1V8tXX-kTb16FULdMU6m2ZceAk9eHIev4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 16, 2019

Share This Page