Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Sự Đa Dạng Các Loài Bò Sát (Rreptilia) Và Ếch Nhái (Amphibia) Tại Khu Dự Trữ Thiên Nhiên

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by quanh.bv, May 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sự Đa Dạng Các Loài Bò Sát (Rreptilia) Và Ếch Nhái (Amphibia) Tại Khu Dự Trữ Thiên Nhiên Động Châu - Khe Nước Trong
  Khu hệ ếch nhái và bò sát của nước ta rất đa dạng với khoảng 790 loài, trong đó 502 loài bò sát và 288 loài ếch nhái (Uetz & Hošek 2020; Forst 2020). Chúng phân bố rộng ở cả 3 vùng Đồng Bằng, trung du và miền núi. Hàng năm tại các Vườn Quốc gia (VQG), Khu bảo tồn (KBT), nhiều loài bò sát, ếch nhái mới được phát hiện, bổ sung cho danh lục của quốc gia, khu vực và thế giới. Từ năm 2015 đến nay có hơn 100 loài mới đã được phát hiện cho khoa học và 26 loài ghi nhận mới cho khu hệ ếch nhái và bò sát Việt Nam (Uetz & Hošek 2020; Forst 2020).
  • Luận văn thạc sĩ Môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Quang Vinh
  • Tác giả: Hà Văn Ngoạn
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2020
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/14566
  https://drive.google.com/uc?id=1DupFJUiukPjfLZSOOKRnvV4tn7m2VwiE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 9, 2021

Share This Page