Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Sử Dụng Chế Phẩm Vi Sinh Vật Sagi Bio Xử Lý Chất Thải Rắn Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

Discussion in 'Chuyên Ngành Vi Sinh Vật Học' started by quanh.bv, May 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sử Dụng Chế Phẩm Vi Sinh Vật Sagi Bio Xử Lý Chất Thải Rắn Trong Chăn Nuôi Bò Sữa Qui Mô Gia Trại Tại Ba Vì
  Chăn nuôi bò sữa giữ một vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp của nước ta. Trong những năm gần đây, do tác động của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phục hồi và tác động tốt đến Chương trình phát triển bò sữa của nước ta ở giai đoạn mới. Đàn bò sữa của nước ta hiện nay đang tăng nhanh cả về số và chất lượng. Theo số liệu thống kê tính đến ngày 01/10/2016 đàn bò sữa cả nước đạt khoảng 282.990 trong đó Hà Nội đạt khoảng 15385 chiếm gần 5,4% đàn bò sữa cả nước Huyện Ba Vì là một trong những vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung và chăn nuôi bò sữa nói riêng.
  • Luận văn thạc sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Vi sinh vật học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Tăng Thị Chính
  • Tác giả: Phùng Đức Hiếu
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...i-bo-sua-qui-mo-gia-trai-tai-ba-vi-60923.html
  https://drive.google.com/uc?id=1kSmHeN1qFA5fxv4QiU2vF7Txd6BOCVrA
   

Share This Page