Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Người Dân Về Nhà Ở Tái Định Cư Tại Các Dự Án Xây Dựng Lại Nhà Chung Cư Cũ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Oct 31, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-31_14-34-9.png
  Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Người Dân Về Nhà Ở Tái Định Cư Tại Các Dự Án Xây Dựng Lại Nhà Chung Cư Cũ Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội
  Luận án thực hiện kiểm định mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về nhà ở tái định cư trong xây dựng các khu chung cư cũ trên cơ sở kết hợp các mô hình nghiên cứu do Mohit và cộng sự (2010), Ibem và Aduwo (2013) và Teck-Hong (2012) đề xuất. Theo đó, các yếu tố ảnh đến sự hài lòng của người dân về nhà ở tái định cư tại các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn nghiên cứu (Thành phố Hà Nội) được khẳng định đó là: (1) Diện tích căn hộ; (2) Thiết kế căn hộ; (3) Điều kiện nội và ngoại thất căn hộ; (4) Khả năng tiếp cận của khu vực ở; (5) Môi trường xã hội của khu vực ở; (6) Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà tái định cư; (7) Sự tham gia của người dân vào quá trình thực hiện dự án.
  Kết quả luận án đã bổ sung và khẳng định được yếu tố “Sự tham gia của người dân vào quá trình thực hiện dự án” trong xây dựng lại nhà chung cư cũ có tác động thuận chiều và đóng góp nhiều nhất đến sự hài lòng của người dân về nhà ở tái định cư. Kết quả nghiên cứu này khác biệt so với các nghiên cứu trước đây khẳng định rằng - các yếu tố thuộc về đặc điểm của nhà ở và khu vực ở có tác động quyết định tới sự hài lòng của người dân về nhà ở tái định cư. Ngoài ra, từ kết quả của nghiên cứu định tính, luận án đã bổ sung thêm một số chỉ báo đo lường liên quan đến các biến số khi xem xét, đánh giá sự hài lòng về nhà ở tái định cư tại các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hải Yến, TS. Trần Văn Khôi
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Khởi
  • Số trang: 205
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42540
  https://drive.google.com/file/d/1d0N4kn0570rEM1DqNqExDhgwSHZT5Lk7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page