Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Sự Hài òng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Thông Quan Hàng Hóa Tự Động VNACCS/VCIS

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_14-13-19.png
  Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Thông Quan Hàng Hóa Tự Động VNACCS-VCIS Tại Đà Nẵng
  Trong những năm qua, ngành Hải quan đã nỗ lực triển khai công tác cải cách, hiện đại hóa trên tất cả các mặt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và đã đạt được kết quả tích cực. Một trong những bước đột phá về cải cách hoạt động hải quan đó là từ phương châm coi doanh nghiệp là đối tượng quản lý sang đối tượng phục vụ, đồng hành, đảm bảo duy trì kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ. Điều đó thể hiện rất rõ ở “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp, được ban hành ngày 9/02/2011 theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ và Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi một số nội dung của “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: GS.TS Trương Bá Thanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thủy
  • Số trang: 150
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/44398
  https://drive.google.com/file/d/1-8iqxy8NCh8pEb8KscUoLn61Ol_gh2Ih
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page