Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Sự Luận Giải Về Dịch Đồ Học Chu Tử Của Nho Gia Việt Nam Thời Trung Đại

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandanglv123, Jan 21, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sự Luận Giải Về Dịch Đồ Học Chu Tử Của Nho Gia Việt Nam Thời Trung Đại
  Thông qua nghiên cứu văn bản các tác phẩm Dịch đồ học Hán Nôm, luận án xác lập hệ thống tư liệu Dịch đồ học Chu Tử của Nho gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả luận án phân tích các cách tiếp cận của Nho gia Việt Nam để làm rõ sự luận giải của họ đối với Dịch đồ học Chu Từ từ góc độ vì sao (lý do luận giải) và như thế nào (quan điểm, phương pháp, nội dung luận giải).
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
  • Tác giả: Bùi Bá Quân
  • Số trang: 373
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99816
  http://nitroflare.com/view/A50BB436426E16D
   

Share This Page