Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Và Đặc Điểm Dịch Tễ Học Phân Tử Của Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) Ở Lợn

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học Thú Y' started by quanh.bv, Jun 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sự Lưu Hành Và Đặc Điểm Dịch Tễ Học Phân Tử Của Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) Ở Lợn Nuôi Tại Việt Nam
  Ba nội dung chính được thực hiện trong luận án bao gồm: Xác định tỷ lệ lưu hành, đặc điểm dịch tễ học phân tử của PCV2 ở lợn nuôi tại Việt Nam và xác định sự đồng nhiễm của PCV2 với một số ADN/ARN virus ở lợn nuôi tại Việt Nam.
  4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:
  Kết quả góp phần làm đầy đủ thêm bức tranh dịch tễ về virus PCV2 đang lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, đã xác định thêm được sự lưu hành của loài virus mới PCV3 ở lợn nuôi tại Việt Nam. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để nâng cao các biện pháp phòng chống nhằm giảm nguy cơ lợn mắc PMWS, nâng cao hiệu quả của ngành chăn nuôi lợn.
  • Luận án tiến sĩ Thú y
  • Chuyên ngành Dịch tễ học Thú y
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ, PGS.TS. Phạm Công Hoạt
  • Tác giả: Phạm Hồng Quân
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=32983
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page