Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Sự Thay Đổi Nồng Độ C3, C4, IL-6 và hsCRP Huyết Thanh Ở Bệnh Nhân Có Hội Chứng Mạch Vành

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Y Sinh' started by quanh.bv, Mar 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Sự Thay Đổi Nồng Độ C3, C4, IL-6 và hsCRP Huyết Thanh Ở Bệnh Nhân Có Hội Chứng Mạch Vành Cấp
  Luận án đã nghiên cứu sự thay đổi nồng độ tập hợp các yếu tố miễn dịch không đặc hiệu C3, C4, interleukin-6, hsCRP liên quan đến phản ứng viêm ở bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp. Luận án cũng phân tích mối liên quan giữa các yếu tố C3, C4, interleukin-6, hsCRP với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tương quan giữa các yếu tố với nhau trong hội chứng mạch vành cấp. Nghiên cứu cho thấy sự giảm có ý nghĩa thống kê của nồng độ interleukin-6 và hsCRP sau điều trị bằng phương pháp can thiệp động mạch vành. Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm vai trò đáp ứng viêm và một số yếu tố miễn dịch trong cơ chế bệnh sinh của hội chứng mạch vành cấp. Kết quả nghiên cứu đã gợi ý cùng với hsCRP, interleukin-6 có thể có vai trò trong tiên lượng hội chứng mạch vành cấp.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Khoa học Y sinh
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. BS.Phạm Mạnh Hùng, PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuý
  • Số trang: 170
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân Y 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=32918
  https://drive.google.com/file/d/1wx5gT2jd7_gG89iSbTf2VGDwrXvJoA_X
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 15, 2019

Share This Page