Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Sụp Đổ Lũy Tiến Của Khung Bê Tông Cốt Thép Toàn Khối Chịu Tác Dụng Nổ Và Đề Xuất Một Số

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Đặc Biệt' started by quanh.bv, Feb 12, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-12_2-56-19.png
  Nghiên Cứu Sụp Đổ Lũy Tiến Của Khung Bê Tông Cốt Thép Toàn Khối Chịu Tác Dụng Nổ Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Kháng Sập
  1. Phân tích lựa chọn các mô hình ứng xử cơ học của vật liệu và các mô hình tính kết cấu ứng dụng trong mô phỏng số bằng phần mềm ABAQUS để nghiên cứu sự phá hoại lũy tiến của khung không gian bê tông cốt thép toàn khối chịu tác dụng của tải trọng nổ.
  2. Thí nghiệm trên các mẫu bê tông và trên cấu kiện bê tông cốt thép chịu tác dụng của nổ tiếp xúc và nổ gần. Đã nhận được:
  + Các tham số để bổ sung và hiệu chỉnh mô hình HJC của vật liệu bê tông đã thí nghiệm;
  + Sử dụng các tham số của mô hình HJC đã được bổ sung và hiệu chỉnh, tiến hành phân tích sự phá hoại của cấu kiện bê tông cốt thép chịu tác dụng của nổ bằng phần mềm ABAQUS; + Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm nổ phù hợp với mô phỏng số bằng phần mềm ABAQUS.
  • Luận án tiến sĩ Xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình đặc biệt
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Văn Hợi,GS.TS Nguyễn Quốc Bảo
  • Tác giả: Phan Thành Trung
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=38463
  https://nitro.download/view/2E7AA9FD03F90DF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page