Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tác Động Của Chính Sách Đất Đai Đến Sự Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Huyện Vân Đồn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by quanh.bv, Aug 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tác Động Của Chính Sách Đất Đai Đến Sự Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
  Những nội dung nghiên cứu chính của luận án:
  - Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, huyện Vân Đồn.
  - Tình hình thực hiện chính sách đất đai tại huyện Vân Đồn.
  - Đánh giá tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tác động tích cực của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn.
  Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:
  Cung cấp thêm cơ sở khoa học về tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đánh giá được tình hình thực hiện chính sách đất đai và tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn. Từ đó đề xuất giải pháp tăng cường tác động tích cực của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Đặng Hùng Võ, PGS.TS. Đỗ Thị Tám
  • Tác giả: Đặng Tiến Sĩ
  • Số trang: 211
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=29417
   
  Last edited by a moderator: Aug 9, 2017

Share This Page