Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tác Dụng Kháng Ung Thư Đầu Cổ Của Virus Vaccine Sởi Phối Hợp Với Nimotuzumab

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Y Sinh' started by hieu1605, Mar 2, 2020.

 1. hieu1605

  hieu1605 Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tác Dụng Kháng Ung Thư Đầu Cổ Của Virus Vaccine Sởi Phối Hợp Với Nimotuzumab Trên Thực Nghiệm
  Luận án là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới và Việt Nam đánh giá tác dụng kháng ung thư đầu cổ người dòng tế bào Hep2 của virus vaccine sởi phối hợp với kháng thể đơn dòng Nimotuzumab cả in vitro cũng như trên mô hình cấy ghép trên chuột thiếu hụt miễn dịch (in vivo). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: (1) MeV phối hợp Nimotuzumab có tác dụng ức chế tế bào ung thư biểu mô vảy đầu cổ người dòng Hep2 in vitro: MeV ly giải tế bào Hep2 trực tiếp tạo hợp bào. Tỉ lệ tế bào sống ở ba nhóm điều trị (MeV, Nimotuzumab và phối hợp MeV+Nimotuzumab) thấp hơn so với nhóm chứng. Tỉ lệ tế bào sống của nhóm điều trị phối hợp MeV+Nimotuzumab thấp hơn so với nhóm điều trị đơn bằng MeV và Nimotuzumab (p<0,001). MeV và Nimotuzumab có khả năng ly giải tế bào Hep2 thông qua con đường chết tế bào theo chương trình (Tỉ lệ tế bào chết theo chương trình ở các nhóm điều trị cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nhóm chứng​
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Khoa học y sinh
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn, PGS. TS. Hồ Anh Sơn
  • Tác giả: Ngô Thu Hằng
  • Số trang: 184
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=34698
  https://drive.google.com/uc?id=16Pa5w79qiIowSPZ1n_820lyue9-JIWQ2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 4, 2020

Share This Page