Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tác Phẩm Hồ Thượng Thư Gia Lễ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandanglv123, Apr 14, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tác Phẩm Hồ Thượng Thư Gia Lễ
  Tổng quan về những nghiên cứu có đối tượng nghiên cứu như sau: một là, thực tế đời sống gia lễ, trong đó xác định gia lễ là đối tượng nghiên cứu độc lập, hoặc là thành phần trong phong tục tập quán; hai là, thư tịch gia lễ và trường hợp tác phẩm Hồ Thượng thư gia lễ. Từ đó khái quát thành tựu nghiên cứu gia lễ và Hồ Thượng thư gia lễ trong từng giai đoạn, liên hệ với văn hóa xã hội giai đoạn tương ứng. Trên cơ sở nhận định thành tựu nghiên cứu gia lễ, nghiên cứu Hồ Thượng thư gia lễ từ đầu thế kỷ XX đến nay, chúng tôi đề xuất hướng nghiên cứu của luận án.
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Khắc Mạnh
  • Tác giả: Vũ Việt Bằng
  • Số trang: 174
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69350
  https://drive.google.com/uc?id=1MBa97SG8Wj7G3GgN20R5_tr5OCvuhMY0
   

Share This Page