Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tăng Cường Quản Lý Nhà Nước Về Vận Tải Hàng Hóa Bằng Ô Tô Ở Việt Nam

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Jun 15, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích làm rõ hơn những vấn đề cơ bản của QLNN về VTHH bằng ô tô; phương pháp đánh giá QLNN về VTHH bằng ô tô trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam; trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động ngành, cơ cấu bộ máy QLNN và quá trình thực thi các chức năng QLNN về VTHH bằng ô tô, luận án đã nêu lên những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế của hoạt động QLNN đối với lĩnh vực VTHH bằng ô tô ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Luận án đã đề ra hệ thống giải pháp trên các phương diện đổi mới cơ cấu bộ máy QLNN theo hướng tinh gọn, đổi mới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan QLNN theo ngành dọc và các bộ, ngành liên quan; đề xuất thiết lập hệ thống thông tin tích hợp các chức năng quản lý và đảm bảo phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan QLNN có thẩm quyền liên quan; đề xuất giải pháp đổi mới quản lý cấp phép kinh doanh dịch vụ VTHH bằng ô tô. Luận án đề xuất một số hướng nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống QLNN về VTHH bằng ô tô, gồm: nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp VTHH bằng ô tô; xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối luồng phương tiện và điều hành vận tải của DNVT và xây dựng hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Trọng Tích, PGS.TS. Trần Thị Lan Hương
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên
  • Số trang: 173
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông Vận tải 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=33411
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page