Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tạo Hoạt Chất Mangostin Phytosome Và Đánh Giá Khả Năng Chống Oxi Hóa Của Hoạt Chất

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by nhandanglv123, May 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Tạo Hoạt Chất Mangostin Phytosome Và Đánh Giá Khả Năng Chống Oxi Hóa Của Hoạt Chất Trên Động Vật Thực Nghiệm
  Chúng tôi đã tinh sạch được hoạt chất -mangostin và điều chế thành công phytosome mangostin. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, hoạt độ peroxidase của phytosome mangostin đối với S. aureus, C.albicans, đánh giá khả năng chống oxy hóa của hoạt chất phytosome mangostin khi thử nghiệm trên chuột nhắt trắng bằng cách xác định hoạt độ peroxidase và hàm lượng MDA đồng thời so sánh với α-mangostin. Kết quả cho thấy phytosome có hoạt độ peroxidase, hoạt tính kháng khuẩn khá tốt và cao hơn α-mangostin.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên PGS. TS. Nguyễn Quang Huy
  • Tác giả: Hoàng Mai Linh
  • Số trang: 80
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70671
  https://drive.google.com/uc?id=1TYsdz5QZ6Ao2nzVH9Yvaw5jL2mNuj0zp
   

Share This Page