Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thành Phần Bọ Xít Bắt Mồi Và Khả Lợi Dụng Hai Loài Coranus Fuscipennis Reuter

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Sep 7, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thành Phần Bọ Xít Bắt Mồi Và Khả Lợi Dụng Hai Loài Coranus Fuscipennis Reuter Và Coranus Spiniscutis Reuter Trong Quản Lý Tổng Hợp Sâu Hại Đậu Rau Tại Vùng Hà Nội
  Thông qua kết quả điều tra thành phần loài bọ xít bắt mồi thuộc bộ Heteroptera trong sinh quần ruộng đậu rau ở vùng Hà Nội xác định được loài phổ biến có vai trò quan trọng trong việc hạn chế số lượng của các loài sâu hại. Từ đó tiến hành nghiên cứu sâu về các đặc điểm hình thái, sinh học - sinh thái học, điều tra diễn biến mật độ của hai loài Coranus fuscipennis Reuter và Coranus spiniscutis Reuter trong mối quan hệ với cây đậu rau và vật mồi chủ yếu là sâu hại bộ cánh vảy (Lepidoptera). Đề xuất phương pháp nhân nuôi, bảo vệ, lợi dụng hai loài BXBM Coranus fuscipennis Reuter và Coranus spiniscutis Reuter trong quản lý tổng hợp sâu hại chủ yếu trên cây đậu rau.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hà Quang Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Duy Hồng
  • Số trang: 213
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2012
  Link Download
  http://www1.vnua.edu.vn/vie/userfiles/file/NCS/NguyenDuyHong.rar
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 15, 2017

Share This Page