Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của 2 Loài Markhamia Stipulata Var. Canaense

Discussion in 'Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Nov 18, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của 2 Loài Markhamia Stipulata Var. Canaense V.S. Dang Và Stereospermum Binhchauensis V.S. Dang Thuộc Họ Quao (Bignoniaceae)
  Từ lá thiết đinh Cà Ná (Markhamia stipulata var. canaense V.S. Dang) đã phân lập và xác định cấu trúc của 17 hợp chất, trong đó có 5 hợp chất mới: Markhacanasin A, Markhacanasin B, Markhacanasin C, epi-Markhacanasin C và Markhasphingolipid A. Lần đầu tiên phát hiện trong chi Markhamia có nhóm cycloartane triterpenoid có phần aglycon là cycloart-24-en triterpen trong khi ở loài Markhamia lutea là cycloart -23-en và cycloart-25-en. Lần đầu tiên phát hiện trong chi Markhamia có nhóm hợp chất glycolipid dưới dạng dẫn xuất glycerol và phytosphingolipid.
  • Luận án tiến sĩ Hóa học
  • Chuyên ngành Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Mai Đình Trị PGS. TS. Trần Công Luận
  • Tác giả: Ngô Trọng Nghĩa
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=36000
  https://drive.google.com/uc?id=1QTynAfAo0u06hHjOChI1uaor6Mfyoef9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page