Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thành Phần Loài Họ Tò Vò Sphecidae (Hymenoptera Apoidea) Ở Một Số Tỉnh Vùng Tây Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Côn Trùng Học' started by quanh.bv, Nov 18, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thành Phần Loài Họ Tò Vò Sphecidae (Hymenoptera Apoidea) Ở Một Số Tỉnh Vùng Tây Bắc Việt Nam, Đặc Điểm Sinh Học, Sinh Thái Học Và Tập Tính Của Loài Sceliphron Madraspatanum (Fabricius, 1781)
  Nội dung: nêu ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
  1- Lần đầu tiên đề tài đã cung cấp danh sách hệ thống các loài ong thuộc họ tò vò Sphecidae cho một số tỉnh vùng Tây Bắc, Việt Nam, trong đó phát hiện và mô tả 1 loài mới cho khoa học, ghi nhận mới 4 loài, 3 phân loài cho khu hệ tò vò của Việt Nam.
  2- Đề tài cung cấp một số dẫn liệu mới về sinh học, sinh thái học và tập tính của loài tò vò S. madraspatanum cho khoa học.
  3- Đề tài ghi nhận mới 01 giống ong kí sinh Melittobia (Hymenoptera: Eulophidae) cho khu hệ côn trùng kí sinh của Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ sinh học
  • Chuyên ngành Côn trùng học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trương Xuân Lam, TS. Michael Ohl
  • Tác giả: Phạm Huy Phong
  • Số trang: 155
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=35783
  https://drive.google.com/uc?id=1r_cnmqLS9lKKtFRgwxBA0Vs6FIslRwfi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page