Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thành Phần Loài, Tính Gây Bệnh Và Khả Năng Phòng Chống Nấm Colletotrichum Spp. Gây Bệnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Nov 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thành Phần Loài, Tính Gây Bệnh Và Khả Năng Phòng Chống Nấm Colletotrichum Spp. Gây Bệnh Thán Thư Ớt Tại Đồng Bằng Sông Hồng
  Luận án đã xác định được thành phần, mức độ phổ biến, đặc điểm sinh học và tính gây bệnh của các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt tại đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh. Kết quả này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao vì nó không chỉ bổ sung thông tin cho các tài liệu giảng dạy chuyên ngành mà còn giúp các nhà chọn giống phát triển các giống ớt kháng thích hợp đối với nấm Colletotrichum. Ngoài ra, kết quả về đánh giá hiệu lực của một số thuốc hóa học trong điều kiện in vitro là cơ sở để đưa ra khuyến cáo sử dụng các thuốc hóa học phù hợp và hiệu quả nhằm giảm thiểu bệnh trên đồng ruộng.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ Thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Viết Cường, TS. Hoàng Chúng Lằm
  • Tác giả: Nguyễn Duy Hưng
  • Số trang: 198
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=35698
  https://drive.google.com/uc?id=1-LvnqAqR_AA2Gj7KrUt2G7UMLw4N3vTQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page