Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo Máy Thu Vệ Tinh Bằng Tần C Dùng Trong Truyền Dẫn Thông Tin Vệ Tinh

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandang123, Feb 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo Máy Thu Vệ Tinh Bằng Tần C Dùng Trong Truyền Dẫn Thông Tin Vệ Tinh VINASAT
  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, thông tin vô tuyến bằng vệ tinh ra đời và phát triển nhằm mục đích cải thiện các nhược điểm của mạng vô tuyến mặt đất, đạt được dung lượng cao hơn, băng tần rộng hơn, nó có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội to lớn, đem lại dịch vụ mới và thuận tiện với chi phí thấp. Hiện nay ở Việt Nam ngành công nghệ vũ trụ đang được đầu tư nghiên cứu, đây là hướng đi mới, mở ra nhiều lợi ích to lớn cho đất nước. Trong thông tin vệ tinh các bộ thu phát đóng vai trò rất quan trọng, đây là bộ phận ảnh hưởng chính đến chất lượng tín hiệu vệ tinh.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bạch Gia Dương
  • Tác giả: Nguyễn Đức Hùng
  • Số trang: 59
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023046
  https://drive.google.com/uc?id=1Fumurm2dONbkDq2P9gUIlbwTdvU7gTbJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page