Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Chế Tạo Thiết Bị Từ Kế Vector Độ Nhạy Nanotesla Dựa Trên Vật Liệu Sắt Từ

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Và Linh Kiện Nanô' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Chế Tạo Thiết Bị Từ Kế Vector Độ Nhạy Nanotesla Dựa Trên Vật Liệu Sắt Từ-Sắt Điện Dạng Dãy Cấu Trúc Micro-Nano Phục Vụ Đo Vẽ Bản Đồ Từ Trường Trái Đất
  Khảo sát và phân tính chất của vật liệu sắt từ FeSiC. Xây dựng và mô phỏng mật độ tập trung từ thông và độ đồng đều của từ thông trên bề mặt của vật liệu sắt từ FeSiC với các cấu hình khác nhau nhằm dự đoán hiệu quả của cấu hình. Chế tạo các cảm biến theo những cấu hình đã xây dựng. Khảo sát tín hiệu của cảm biến với các cấu hình khác nhau, từ kết quả đưa ra kết luận về cấu hình tối ưu nhất. Chế tạo các đơn cảm biến với cấu hình tối ưu nhất và tiến hành ghép nối các đơn cảm biến này thành một cảm biến có cấu trục dạng dãy. Khảo sát tín hiệu lối ra của các cảm biến dạng dãy. Sử dụng cảm biến có kết quả tín hiệu lớn nhất đã chế tạo được để đo đạc và tính toán độ nhạy và độ phân của cảm biến.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang
  • Tác giả: Nguyễn Việt Hùng
  • Số trang: 61
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Công Nghệ 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99385
  https://drive.google.com/uc?id=1voMk6Nm0E6ZI7R1fs31K3DVPZejnulXI
   

Share This Page