Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Thống Kê Bất Bình Đẳng Trong Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-17_3-34-17.png
  Phát triển nhanh và bền vững đang là mục tiêu quan trọng trong cải cách kinh tế - xã hội của đất nước ta. Bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công tác giảm đói nghèo được Nhà nước coi là một bộ phận quan trọng của mục tiêu phát triển. Trong những năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong cải cách kinh tế, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhờ đó theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống, năm 2002 là 23% đến năm 2014 còn 5,97% (Khảo sát mức sống hộ gia đình). Chính vì vậy Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những nước đạt thành tựu giảm tỷ lệ nghèo đói tốt nhất”.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Đại Đồng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hương
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2017
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2881
  https://drive.google.com/file/d/1PT3q-2CyjlVvNsbtViL0apyc7Td5LDU7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page