Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Thống Kê Cơ Cấu Lao Động Và Chuyển Dịch Cơ Cấu Lao Động Việt Nam Giai Đoạn 2006-2016

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-17_3-13-53.png
  Chuyển dịch CCLĐ có ý nghĩa, vai trò quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chuyển dịch CCLĐ được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nó vừa là kết quả, vừa là yếu tố thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần cân đối lại cung - cầu trên thị trường lao động,... Ngoài việc tuân theo các quy luật kinh tế, chuyển dịch CCLĐ còn hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, ổn định xã hội, cải thiện môi trường và phát triển con người.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Phan Công Nghĩa
  • Tác giả: Trần Thị Luyến
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2017
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2883
  https://drive.google.com/file/d/1b1G7pOYMD8bKQGryHpcWcewVxfkDBkNo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page