Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thống Kê Mô Hình Đo Lường Lòng Yêu Nước Kinh Tế Của Người Tiêu Dùng Thành Thị

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 11, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thống Kê Mô Hình Đo Lường Lòng Yêu Nước Kinh Tế Của Người Tiêu Dùng Thành Thị Tại Việt Nam
  - Luận án minh họa cách hòa hợp kết quả của hai phương pháp kiểm định biến trung gian khác nhau - mà có thể đem lại các kết luận mâu thuẫn nhau về các mối quan hệ giữa các khái niệm - để rút ra kết luận tối ưu cuối cùng. Bên cạnh đó luận án sử dụng đồng thời hai thủ tục kiểm định biến trung gian là sự lựa chọn khoa học mà chưa có luận án nào trong nước cùng lĩnh vực nghiên cứu thực hiện khi làm kiểm định biến trung gian.
  - Báo cáo chi tiết 06 bước phân tích Sem (Structural equation modeling) theo quy tắc của Kline (2011), ngoài ra tác giả đã thực hiện được các tính toán cỡ mẫu chi tiết cho Sem, cũng như đã thực hiện kiểm định phân phối chuẩn đa biến của dữ liệu bằng các kiểm định khắt khe, và có tiến hành khắc phục sự vi phạm để đảm bảo các kết luận thống kê từ Sem là tin cậy. Những điểm này, hiện tại chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam (VN) áp dụng kỹ thuật Sem thực hiện.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Văn Sơn và TS Trần Văn Thắng
  • Tác giả: Chu Nguyễn Mộng Ngọc
  • Số trang: 280
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế TPHCM 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=34733
  https://drive.google.com/uc?id=1tBDG7x7ksBU_4tb3xF55pVTPKhZuGB89
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page