Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Thử Nghiệm Một Số Phương Pháp Nội Suy Trong Xử Lý Số Liệu Thực Nghiệm

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandang123, Feb 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thử Nghiệm Một Số Phương Pháp Nội Suy Trong Xử Lý Số Liệu Thực Nghiệm
  Xử lý số liệu là công việc không thể tránh khỏi trong công tác khảo sát, thực nghiệm. Một trong những khâu xử lý số liệu là nội suy các giá trị theo mạng lưới cần thiết. Toán học tính toán đã cung cấp cho lĩnh vực xử lý số liệu rất nhiều thuật toán nội suy khác nhau. Việc tìm hiểu để ứng dụng một cách hiệu quả những thuật toán này cũng là một bước quan trọng trong qui trình xử lý số liệu. Tin học và máy tính phát triển cũng góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng những thuật toán phức tạp hơn, mạnh mẽ hơn. Các hãng sản xuất phần mềm ngày càng đưa ra các phần mềm hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn để phục vụ nhu cầu của các nhà xử lý. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đức Vinh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương
  • Số trang: 73
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1060086&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1D7z0JRajovDw8flbuivq3YAIBz3wgil_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2019

Share This Page