Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Thử Nghiệm Phương Thức Chi Trả Trọn Gói Theo Trường Hợp Đẻ Thường Và Mổ Lấy Thai

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Y Tế' started by quanh.bv, Feb 15, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thử Nghiệm Phương Thức Chi Trả Trọn Gói Theo Trường Hợp Đẻ Thường Và Mổ Lấy Thai Tại Bệnh Viện Thanh Nhàn, Hà Nội (2012 - 2014)
  Đề tài đã có những đóng góp quan trọng trong bối cảnh thực tế của Việt Nam có rất ít nghiên cứu về tính toán chi phí dịch vụ y tế một cách khoa học, đáp ứng nhu cầu tính đúng/đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Nghiên cứu đã tính toán chi phí trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai bằng cách phối hợp hai phương pháp: tính toán chi phí nguồn và phân bổ chi phí, chi tiết theo từng cấu phần chi phí, ở cả hai mức: 1) tính đủ theo 6 cấu phần chi phí; 2) khấu trừ các khoản kinh phí nhà nước cấp;
  Nghiên cứu cũng trả lời câu hỏi về mức thu viện phí và mức chi trả trọn gói CTTG thí điểm ở mức nào so với mức chi phí tính toán đủ: 1) Mức thu viện phí trung bình trường hợp đẻ thường và mổ lấy thai tại bệnh viện Thanh Nhàn tương đương với mức chi phí tính toán của đề tài; 2) Mức CTTG trường hợp đẻ thường tại bệnh viện Thanh Nhàn thấp hơn mức chi phí tính toán khấu trừ kinh phí nhà nước cấp;
  Kết quả áp dụng phương thức CTTG và quy trình chuyên môn (QTCM) là cơ sở đưa ra các quyết định về đổi mới phương thức chi trả: 1) Áp dụng CTTG theo trường hợp đẻ thường tại bệnh viện Thanh Nhàn làm hạn chế gia tăng chi phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ; 2) Áp dụng thí điểm QTCM mổ lấy thai (không áp dụng CTTG đồng thời) chưa có tác động đáng kể đến trung bình thời gian nằm viện và mức độ sử dụng các nguồn lực.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Quản lý y tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, PGS.TS. Hoàng Hải
  • Tác giả: Chu Phúc Thi
  • Số trang: 156
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân Y 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=32716
  https://drive.google.com/file/d/15ujLLLbBG9abMqmTU9JIImar8vV1P_aZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 14, 2019

Share This Page