Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Thu Nhận Gelatin Từ Vảy Cá Tráp Vây Vàng (Sparus Latus Houttuyn) Sử Dụng Alcalase

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by nhandanglv123, Oct 30, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Thu Nhận Gelatin Từ Vảy Cá Tráp Vây Vàng (Sparus Latus Houttuyn) Sử Dụng Alcalase Thương Mại
  Việt Nam có nguồn thủy hải sản phong phú, ngành chế biến thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của nước ta. Hàng năm, Việt Nam khai thác và xuất khẩu số lượng lớn thủy hải sản, trong đó có hàm lượng lớn cá biển. Cá biển Việt Nam có khoảng 2.038 loài với 4 nhóm sinh thái chủ yếu: nhóm cá nổi khoảng 260 loài, nhóm cá gần tầng đáy khoảng 930 loài, nhóm cá đáy khoảng 502 loài và nhóm cá san hô khoảng 304 loài. Nhìn chung, nguồn lợi cá biển có thành phần loài đa dạng, kích thước cá thể nhỏ, tốc độ tái tạo nguồn lợi nhanh. Trong các loài cá biển có khoảng 130 loài có giá trị thương mại cao, 30 loài thường xuyên được đánh bắt với trữ lượng 4,2 triệu tấn/năm, sản lượng khai thác tối đa bền vững đạt 1,7 triệu tấn/năm, trong đó vịnh Bắc Bộ có trữ lượng 681.200 tấn, khả năng cho phép khai thác 272.500 tấn/năm tập trung ở các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh...[6].
  • Luận văn thạc sĩ Sinh học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Phương Liên, TS. Cao Thị Huệ
  • Tác giả: Vũ Thị Ngọc Thúy
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.php?language=vi&nv=tailieu&op=Triet-hoc/Aristote-13607
   

Share This Page